liên hệ

 • Địa chỉ chúng tôi

  VPĐD- 132 Bến Vân Đồn, Phường 6, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh

 • Email chúng tôi

  htkd.pr@gmail.com

 • Điện thoại

  0928.68.18.18

 • Thời gian làm việc

  Thứ 2 đến Thứ 6 ( từ 8h30-17h00) , Thứ 7 ( từ 8h30-12h00)

Gửi thắc mắc cho chúng tôi